Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képző cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzők, szerkesztők
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Személyes hatékonyság növelése

Képző: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztő: Dr. Margitics Ferenc
Szerezhető végzettség: oklevél
A tanfolyam díja: 9.800 Ft
Fizethető: csekk, előreutalás


             


Röviden:
Név: Dr. Margitics Ferenc
Tudományos fokozat: PhD. pszichológia tudományból
Végzettség: pszichológus, pedagógus, grafológus
Munkahely: Nyíregyházi Főiskola, Pszichológia Tanszék, főiskolai docens
Az oktatási tevékenység mellett csaknem 20 éve dolgozom rendszeresen gyermekpszichológusként. Munkám egyik fő területe a személyiségfejlesztés. Évek óta vezetek önismereti, személyiségfejlesztő, kommunikáció és konfliktuskezelő tréningeket serdülőknek, tanár és szociálpedagógia szakos egyetemi és főiskolai hallgatóknak.
Publikációk: 5 könyv (köztük e-learninges főiskolai jegyzet), 12 könyvfejezet, 33 tanulmány szakfolyóiratokban. (részletesen: www.nyf.hu honlapon).

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját időbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekből állnak. Önnek minden modult követően tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseiből tevődnek össze. A záróvizsga megismételhető többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az előző vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésből, véletlenszerűen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDŐTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhető, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) előnyt jelenthet, és megfelelő szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVŰ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követően külön emailben, vagy telefonon megrendelhető az angol nyelvű regisztrált tanúsítvány. Utólag, a későbbiekben is megrendelhető.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning előnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyről szabadon elvégezhet.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

A személyes hatékonyság kiindulópontja, sarokköve az önismeret. Az emberek ösztönösen tudják, hogy céljaikat az életben csak úgy tudják a legjobban megvalósítani, ha az önismeretük pontos. Ez azt jelenti, hogy a személy tisztában van önmaga szükségleteivel, képességeivel, önérvényesülési igényeivel, tudatos az önmagáról megformált képe, önmegvalósítási lehetőségeit minél pontosabban, reálisabban tudja megítélni.
A személy önismeretre való törekvésének egyik forrása az, hogy mindenki keresi a harmóniát, a feszültségektől való megszabadulást, az önmagával való elégedettséget. Mindenki meg akar szabadulni a bizonytalanságától, a lehangoltságától, a kisebbrendűségi érzéseitől, szorongásaitól és félelmeitől. Az önismereti igény másik forrását a személyes hatékonyság vágya adja, annak az igénye, hogy a személy az erőforrásait jobban ki tudja használni, az életben a cselekedetei hatékonyabbak, célratörőbbek, valamint társas kapcsolatai is örömöt hozóbbak legyenek.
A személyes hatékonyságnak az önismereten kívül a másik fontos összetevője az, hogy a személy megfelelő emberismerettel rendelkezzen. Ez azt jelenti, hogy tisztában legyen azokkal az általános pszichológiai törvényszerűségekkel, amelyek az emberi viselkedés, az emberi kapcsolatok és interakciók hátterében húzódnak meg.
A fentiek teszik lehetővé a személy számára azt, hogy az életben növekedjen a biztonságérzete, sikereket érjen el, kialakuljon az a belső harmónia, amely az önmagával való elégedettségből táplálkozik.
A tanfolyam ezekkel a témákkal foglalkozik.

Tematika:
1 A személyes hatékonyság sarokköve: az önismeret
2 Az önismeret Johari ablaka
3 Az önismereti kerék. Hiányos önismereti módok
4 A szükségletek viselkedésformáló ereje
5 Rejtett énünk
6 Az árnyékszemélyiség és az archetípusok
7 Ellenőrző teszt
8 Az énkép
9 Az énkép fejlődése
10 Az identitás alakulása
11 A pozitív illetve negatív énkép kialakulását meghatározó tényezők
12 A pozitív gondolkodás hatalma
13 A negatív gondolkodás hatalma (a képzelet destruktív alkalmazása)
14 Ellenőrző teszt
15 Tudattalan énvédő (elhárító) mechanizmusaink
16 Védekező manőverek
17 A stresszel való megküzdés stratégiái
18 Én-állapotok
19 A bennünk lévő Gyermek
20 Szülői és a Felnőtt én állapot
21 Ellenőrző teszt
22 A valóság észlelése
23 A személypercepció (másik emerről alkotott kép, benyomás) szerveződése
24 A benyomás szerveződés törvényszerűségei
25 A siker és a kudarc okai a társas kapcsolatokban
26 Kapcsolati viselkedést meghatározó tényezők: az ösztönös programok és a közösségi elvárások
27 Kapcsolati viselkedést meghatározó tényezők: a tanult viselkedésminták, az igények és az önigazoló viselkedés
28 Ellenőrző teszt
29 A Pygmalion-effektus (az önmagát beteljesítő jóslat)
30 Az emberek közötti tranzakciók
31 Kommunikációs minták
32 Emberi játszmák
33 A kommunikáció hatékonysága
34 Ellenőrző teszt
45 Konfliktuskezelési stratégiák: a versengő, az alkalmazkodó és az elkerülő stratégia
36 Erőszakmentes konfliktuskezelés: kompromisszumkereső és problémamegoldó stratégia
37 Az asszertív konfliktuskezelés
38 A hibák kezelési módja
39 Ellenőrző teszt

A képzőről:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat