Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képzõ cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzõk, szerkesztõk
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Személyes hatékonyság növelése

Képzõ: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztõ: Dr. Margitics Ferenc
Szerezhetõ végzettség: oklevél
A tanfolyam díja: 9.800 Ft
Fizethetõ: csekk, elõreutalás


             


Röviden:
Név: Dr. Margitics Ferenc
Tudományos fokozat: PhD. pszichológia tudományból
Végzettség: pszichológus, pedagógus, grafológus
Munkahely: Nyíregyházi Fõiskola, Pszichológia Tanszék, fõiskolai docens
Az oktatási tevékenység mellett csaknem 20 éve dolgozom rendszeresen gyermekpszichológusként. Munkám egyik fõ területe a személyiségfejlesztés. Évek óta vezetek önismereti, személyiségfejlesztõ, kommunikáció és konfliktuskezelõ tréningeket serdülõknek, tanár és szociálpedagógia szakos egyetemi és fõiskolai hallgatóknak.
Publikációk: 5 könyv (köztük e-learninges fõiskolai jegyzet), 12 könyvfejezet, 33 tanulmány szakfolyóiratokban. (részletesen: www.nyf.hu honlapon).

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját idõbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekbõl állnak. Önnek minden modult követõen tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseibõl tevõdnek össze. A záróvizsga megismételhetõ többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az elõzõ vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésbõl, véletlenszerûen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDÕTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhetõ, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) elõnyt jelenthet, és megfelelõ szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVÛ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követõen külön emailben, vagy telefonon megrendelhetõ az angol nyelvû regisztrált tanúsítvány. Utólag, a késõbbiekben is megrendelhetõ.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning elõnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyrõl szabadon elvégezhet.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

A személyes hatékonyság kiindulópontja, sarokköve az önismeret. Az emberek ösztönösen tudják, hogy céljaikat az életben csak úgy tudják a legjobban megvalósítani, ha az önismeretük pontos. Ez azt jelenti, hogy a személy tisztában van önmaga szükségleteivel, képességeivel, önérvényesülési igényeivel, tudatos az önmagáról megformált képe, önmegvalósítási lehetõségeit minél pontosabban, reálisabban tudja megítélni.
A személy önismeretre való törekvésének egyik forrása az, hogy mindenki keresi a harmóniát, a feszültségektõl való megszabadulást, az önmagával való elégedettséget. Mindenki meg akar szabadulni a bizonytalanságától, a lehangoltságától, a kisebbrendûségi érzéseitõl, szorongásaitól és félelmeitõl. Az önismereti igény másik forrását a személyes hatékonyság vágya adja, annak az igénye, hogy a személy az erõforrásait jobban ki tudja használni, az életben a cselekedetei hatékonyabbak, célratörõbbek, valamint társas kapcsolatai is örömöt hozóbbak legyenek.
A személyes hatékonyságnak az önismereten kívül a másik fontos összetevõje az, hogy a személy megfelelõ emberismerettel rendelkezzen. Ez azt jelenti, hogy tisztában legyen azokkal az általános pszichológiai törvényszerûségekkel, amelyek az emberi viselkedés, az emberi kapcsolatok és interakciók hátterében húzódnak meg.
A fentiek teszik lehetõvé a személy számára azt, hogy az életben növekedjen a biztonságérzete, sikereket érjen el, kialakuljon az a belsõ harmónia, amely az önmagával való elégedettségbõl táplálkozik.
A tanfolyam ezekkel a témákkal foglalkozik.

Tematika:
1 A személyes hatékonyság sarokköve: az önismeret
2 Az önismeret Johari ablaka
3 Az önismereti kerék. Hiányos önismereti módok
4 A szükségletek viselkedésformáló ereje
5 Rejtett énünk
6 Az árnyékszemélyiség és az archetípusok
7 Ellenõrzõ teszt
8 Az énkép
9 Az énkép fejlõdése
10 Az identitás alakulása
11 A pozitív illetve negatív énkép kialakulását meghatározó tényezõk
12 A pozitív gondolkodás hatalma
13 A negatív gondolkodás hatalma (a képzelet destruktív alkalmazása)
14 Ellenõrzõ teszt
15 Tudattalan énvédõ (elhárító) mechanizmusaink
16 Védekezõ manõverek
17 A stresszel való megküzdés stratégiái
18 Én-állapotok
19 A bennünk lévõ Gyermek
20 Szülõi és a Felnõtt én állapot
21 Ellenõrzõ teszt
22 A valóság észlelése
23 A személypercepció (másik emerrõl alkotott kép, benyomás) szervezõdése
24 A benyomás szervezõdés törvényszerûségei
25 A siker és a kudarc okai a társas kapcsolatokban
26 Kapcsolati viselkedést meghatározó tényezõk: az ösztönös programok és a közösségi elvárások
27 Kapcsolati viselkedést meghatározó tényezõk: a tanult viselkedésminták, az igények és az önigazoló viselkedés
28 Ellenõrzõ teszt
29 A Pygmalion-effektus (az önmagát beteljesítõ jóslat)
30 Az emberek közötti tranzakciók
31 Kommunikációs minták
32 Emberi játszmák
33 A kommunikáció hatékonysága
34 Ellenõrzõ teszt
45 Konfliktuskezelési stratégiák: a versengõ, az alkalmazkodó és az elkerülõ stratégia
36 Erõszakmentes konfliktuskezelés: kompromisszumkeresõ és problémamegoldó stratégia
37 Az asszertív konfliktuskezelés
38 A hibák kezelési módja
39 Ellenõrzõ teszt

A képzõrõl:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat