Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képzõ cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzõk, szerkesztõk
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Szülõi mesterség iskolája: Neveléspszichológia

Képzõ: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztõ: Dr. Margitics Ferenc
Szerezhetõ végzettség: oklevél
A tanfolyam díja: 9.800 Ft
Fizethetõ: csekk, elõreutalás


             


Röviden:
Az, hogy a gyermek milyen emberré válik, nagymértékben attól függ, ahogyan õt a szülei nevelik. Ezt szinte minden szülõ tudja, vagy tudattalanul érzi. Ezért mindenki a legjobb szülõ szeretne lenni, megértõ, türelmes és szeretetteljes.
A mindennapi élet valósága azonban azt mutatja, hogy a gyakorlatban nehéz megõrizni ezt a szülõi hozzáállást, különösen olyan helyzetekben, amelyek felkavarják a szülõ érzelmeit, így képtelen elviselni azt, amit a gyermek tesz, vagy nem hajlandó megtenni.
A szülõ, ha a gyermeke nevelésében elakad, vagy bizonytalannak érzi magát, akkor jó tanácsokra vágyik. A gyermekneveléssel kapcsolatban azonban nem adhatók általánosítható, jó tanácsok, mert a szülõ-gyerek kapcsolat egy bonyolult interakciós folyamat, amelyben egy-két lépésnél elõbbre nem lehet hatékonyan elõre tervezni, mert minden lépés az elõzõ lépésre kapott választól függ. Ha a szülõ ezt a tényt figyelmen kívül hagyva, egy „jó tanácsot” követ, akkor viselkedése sokszor mesterkélt lesz. A gyermek azonban tudattalanul is megérzi, ha szülei szokásos értékeikkel, meggyõzõdéseikkel, viselkedési szokásaikkal ellentétesen viselkednek, így összezavarodik és bizonytalanná, bizalmatlanná válik.
Mi a teendõ akkor, ha mégis jó szülõk akarunk lenni?
A szülõi szerepet, amely abból a helyzetbõl adódik, hogy gyermekünk született, át kell alakítanunk Szülõi Mesterséggé. Ez az a mesterség, amelyet iskolában nem tanítanak, mégis a legfontosabb mestersége az embernek, mert egy vagy több emberi élet alakulása függ tõle. Ezért nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy csak ösztönös szülõkké válunk, hanem tudatosan kell felkészíteni magunkat erre a nemes mesterségre.
Ezt a célt szolgálja a Szülõi Mesterség Iskolája tanfolyam.

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját idõbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekbõl állnak. Önnek minden modult követõen tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseibõl tevõdnek össze. A záróvizsga megismételhetõ többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az elõzõ vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésbõl, véletlenszerûen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDÕTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhetõ, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) elõnyt jelenthet, és megfelelõ szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVÛ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követõen külön emailben, vagy telefonon megrendelhetõ az angol nyelvû regisztrált tanúsítvány. Utólag, a késõbbiekben is megrendelhetõ.
Díja: 1800 Ft + ÁFA


SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning elõnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyrõl szabadon elvégezhet.

Név: Dr. Margitics Ferenc
Tudományos fokozat: PhD. pszichológia tudományból
Végzettség: pszichológus, pedagógus, grafológus
Munkahely: Nyíregyházi Fõiskola, Pszichológia Tanszék, fõiskolai docens
Az oktatási tevékenység mellett csaknem 20 éve dolgozom rendszeresen gyermekpszichológusként. Munkám egyik fõ területe a nevelési tanácsadás, gyermeknevelési foglalkozások tartása a szülõknek.
Az évek során azt tapasztaltam, hogy a szülõi szerepkör az, ahol az emberek a legnagyobb és sajnos sokszor a legsúlyosabb következményekkel járó hibákat követik el. Mindez abból fakad, hogy nincsenek ismereteik a gyermeknevelésrõl, tudattalan viselkedésminták alapján nevelik a gyermekeiket.
Publikációk: 5 könyv (köztük e-learninges fõiskolai jegyzet), 12 könyvfejezet, 33 tanulmány szakfolyóiratokban. (részletesen: www.nyf.hu honlapon).

Tematika:
1. Jó szülõnek lenni
2. A szülõ-gyerek kapcsolat, a szülõi nevelõi viselkedésminták meghatározó tényezõi
3. A temperamentum, mint a személyiség alapja
4. A gyermeki temperamentum elméletei
5. A személyiség alakulásának pszichoszociális fejlõdéselmélete
6. A személyiség fejlõdésének szakaszai
7. Ellenõrzõ teszt
8. A szocializáció, a szociális tanulás, mint a személyiség társas lénnyé válásának folyamata
9 A családi szocializáció jellemzõi
10 A megengedés és korlátozás problémája a nevelés során
11 A nevelés többdimenziós rendszere
12 Az aktivitásra ösztönzõ és a korlátozó szülõi nevelési magatartásforma kapcsolata a gyermeki személyiség énerejének alakulásával
13 Ellenõrzõ teszt
14 A nevelés alapformái, a harmonikus és a liberális nevelési alapforma
15 A normatív és a túlgyámolító nevelési alapforma
16 Az autonóm és a nemtörõdöm nevelési alapforma
17 A kemény és a diszharmonikus nevelési alapforma
18 Hibás nevelési módszerek: a dresszúra, a verés és a kényeztetõ nevelés
19 Hibás nevelési módszerek: a nevelési apátia, az álkényeztetés, a következetlen nevelés
20 Ellenõrzõ teszt
21 A jutalmazás, mint a nevelés eszköze
22 A büntetés, mint a nevelés eszköze
23 Büntetéskor elkövetett hibák
24 A szülõ viselkedésének az összefüggése a jutalmazás és büntetés gyermekre gyakorolt hatásával
25 A szülõi nevelõi befolyás átvételének a szintjei a gyermeknél (behódolás, azonosulás, interiorizáció)
26 A szülõi fegyelmezés végsõ célja: a gyermeki önfegyelem kialakítása (az önkontrollfunkciók kialakulása)
27 Ellenõrzõ teszt
28 A szülõi nevelõi attitûd
29 A szülõi nevelõi attitûd tartalmi összetevõi (elfogadás, empátia, hitelesség, kifejezõ készség)
30 A szülõi nevelõi attitûd hatása a gyermek személyiségfejlõdésére
31 Néhány szó a szülõi kötelességekrõl
32 Ellenõrzõ teszt

A képzõrõl:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat