Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képző cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzők, szerkesztők
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Gyermekismeret és a gyermekkel való bánásmód pszichológiája I. (első 6 életév)

Képző: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztő: Dr. Margitics Ferenc
Szerezhető végzettség: oklevél
A tanfolyam díja: 9.800 Ft
Fizethető: csekk, előreutalás


             


Röviden:
Egy szülőnek a gyermekét megismerni azt jelenti, hogy ki kell tudnia derítenie, hogy a gyermeke honnan jött és hová vezet az útja.
A szülői szerepet, amely abból a helyzetből adódik, hogy gyermekünk született, át kell tudni alakítanunk Szülői Mesterséggé. Ez az a mesterség, amelyet iskolában nem tanítanak, mégis a legfontosabb mesterség az embernek, mert egy vagy több emberi élet alakulása függ tőle. Ezért nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ösztönös szülőkké válunk, hanem tudatosan kell felkészíteni magunkat erre a nemes mesterségre.
A szülőnek azért szükséges megismernie a gyermekét, hogy hatékonyan tudjon bánni vele és segíteni tudja őt a fejlődésében.
Fontos, hogy a szülő tudja, hogy melyik életkorban milyen életkori sajátosságok jellemzőek a gyerekre, és a szülő ehhez igazított bánásmódja hogyan segítheti őt előre a fejlődés rögös útjain.
Ezt az ismeretrendszert szolgáltatja a „Gyermekismeret és a gyermekkel való bánásmód pszichológiája” tanfolyam. A tanfolyam első része az élet első hat évét, a második része a kisiskolás és serdülőkort tárgyalja.
Ez az ismeret egyrészt nagyon fontos ahhoz, hogy jó szülővé váljon valaki, másrészt azonban arról is ismeretekkel kell rendelkeznie a szülőnek, hogyan, milyen neveléspszichológiai törvényszerűségek alapján kell nevelnie a gyermekét. Ezt a célt szolgálja a „Szülői Mesterség Iskolája: Neveléspszichológia” tanfolyam.

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját időbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekből állnak. Önnek minden modult követően tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseiből tevődnek össze. A záróvizsga megismételhető többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az előző vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésből, véletlenszerűen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDŐTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhető, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) előnyt jelenthet, és megfelelő szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVŰ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követően külön emailben, vagy telefonon megrendelhető az angol nyelvű regisztrált tanúsítvány. Utólag, a későbbiekben is megrendelhető.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning előnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyről szabadon elvégezhet.

Név: Dr. Margitics Ferenc
Tudományos fokozat: PhD. pszichológia tudományból
Végzettség: pszichológus, pedagógus, grafológus
Munkahely: Nyíregyházi Főiskola, Pszichológia Tanszék, főiskolai docens
Az oktatási tevékenység mellett csaknem 20 éve dolgozom rendszeresen gyermekpszichológusként. Munkám egyik fő területe a nevelési tanácsadás, gyermeknevelési foglalkozások tartása a szülőknek.
Az évek során azt tapasztaltam, hogy a szülői szerepkör az, ahol az emberek a legnagyobb és sajnos sokszor a legsúlyosabb következményekkel járó hibákat követik el. Mindez abból fakad, hogy nincsenek ismereteik a gyermekről,a gyermekekkel való bánásmódról.
Publikációk: 5 könyv (köztük e-learninges főiskolai jegyzet), 12 könyvfejezet, 33 tanulmány szakfolyóiratokban. (részletesen: www.nyf.hu honlapon).

Tematika:
1 Miért szükséges a gyermekismeret a szülői nevelői munkában
2 A gyermeki fejlődés jellemzői
3 A gyermeki fejlődést meghatározó belső, biológiai tényezők
4 A gyermeki fejlődést meghatározó külső, környezeti hatások
5 A gyermeki temperamentum
6 A gyermeki temperamentum elméletei
7 Ellenőrző teszt
8 A kötődés szerepe a gyermeki személyiség fejlődésében
9 A kötődés fajtái
10 Korai kötődési mintázatok
11 Zavarok a kötődés alakulásában
12 A teljes anyahiány hatása a gyermeki személyiség fejlődésére
13 A részleges anyahiány hatása a gyermeki személyiség fejlődésére
14 Ellenőrző teszt
15 Az életkorok pszichológiája
16 A születés előtti életidő
17 Az élet első három életéve
18 Testi és idegrendszeri fejlődés az élet első három évében
19 A helyzet és helyváltoztató mozgás fejlődése
20 A manipuláció és tárgyi cselekvés fejlődése
21 Ellenőrző teszt
22 A nyelvi fejlődés alapjai
23 A nyelvi fejlődés főbb állomásai: a preverbális és egyszavas kijelentések szakasza
24 A nyelvi fejlődés főbb állomásai: az egyszavas kijelentések szakasza
25 A nyelvi fejlődés főbb állomásai: a telegrafikus vagy távirati beszéd és fokozatos bonyolódás és gazdagodás szakasza.
26 Az én fogalma és működése
27 Az éntudat kialakulása a gyermeknél
28 Ellenőrző teszt
29 Kognitív fejlődés az élet első három évében.
30 A külvilágról szerzett tapasztalatok szerveződése az élet első három évében
31 Érzelmi fejlődés a csecsemőkor végéig
32 A kisgyermek érzelmei
33 A kisgyermekkel való bánásmód, az önállósági törekvések kezelése
34 A dacos gyermek
35 Ellenőrző teszt
36 A játék, mint az óvodáskorú gyermek fő tevékenységi formája
37 A gyermek játéktevékenységének a fejlődése
38 Az óvodáskorú gyermek világképe és énképe
39 Az óvodáskorú gyermek kognitív fejlődésének a jellemzői (figyelem és észlelés)
40 Az óvodáskorú gyermek kognitív fejlődésének a jellemzői (emlékezet és képzelet)
41 Az óvodáskorú gyermek gondolkodása
42 Ellenőrző teszt
43 Érzelmi fejlődés óvodáskorban
44 Az erkölcsi viselkedés fejlődése
45 Társas kapcsolatok jellemzői óvodáskorban
46 A szexuális fejlődés, a nemi identitás kialakulása
47 A mese szerepe az óvodáskorú gyermek fejlődésében
48 Mese vagy rajzfilm
49 Ellenőrző teszt
50 Az óvodáskorú gyermekkel való bánásmód (kapcsolat és együttlét, a félelmek megszüntetése, életmód és napirend)
51 A gyermekjátszmák és kialakulási menetük
52 Az óvodáskorú gyermek fontosabb játszmái és azok leépítése
53 A gyermek agresszivitása, a testvérféltékenység, a szülők válása
54 Ellenőrző teszt

A képzőről:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat