Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képzõ cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzõk, szerkesztõk
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Gyermekismeret és a gyermekkel való bánásmód pszichológiája I. (elsõ 6 életév)

Képzõ: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztõ: Dr. Margitics Ferenc
Szerezhetõ végzettség: oklevél
A tanfolyam díja: 9.800 Ft
Fizethetõ: csekk, elõreutalás


             


Röviden:
Egy szülõnek a gyermekét megismerni azt jelenti, hogy ki kell tudnia derítenie, hogy a gyermeke honnan jött és hová vezet az útja.
A szülõi szerepet, amely abból a helyzetbõl adódik, hogy gyermekünk született, át kell tudni alakítanunk Szülõi Mesterséggé. Ez az a mesterség, amelyet iskolában nem tanítanak, mégis a legfontosabb mesterség az embernek, mert egy vagy több emberi élet alakulása függ tõle. Ezért nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ösztönös szülõkké válunk, hanem tudatosan kell felkészíteni magunkat erre a nemes mesterségre.
A szülõnek azért szükséges megismernie a gyermekét, hogy hatékonyan tudjon bánni vele és segíteni tudja õt a fejlõdésében.
Fontos, hogy a szülõ tudja, hogy melyik életkorban milyen életkori sajátosságok jellemzõek a gyerekre, és a szülõ ehhez igazított bánásmódja hogyan segítheti õt elõre a fejlõdés rögös útjain.
Ezt az ismeretrendszert szolgáltatja a „Gyermekismeret és a gyermekkel való bánásmód pszichológiája” tanfolyam. A tanfolyam elsõ része az élet elsõ hat évét, a második része a kisiskolás és serdülõkort tárgyalja.
Ez az ismeret egyrészt nagyon fontos ahhoz, hogy jó szülõvé váljon valaki, másrészt azonban arról is ismeretekkel kell rendelkeznie a szülõnek, hogyan, milyen neveléspszichológiai törvényszerûségek alapján kell nevelnie a gyermekét. Ezt a célt szolgálja a „Szülõi Mesterség Iskolája: Neveléspszichológia” tanfolyam.

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját idõbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekbõl állnak. Önnek minden modult követõen tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseibõl tevõdnek össze. A záróvizsga megismételhetõ többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az elõzõ vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésbõl, véletlenszerûen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDÕTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhetõ, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) elõnyt jelenthet, és megfelelõ szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVÛ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követõen külön emailben, vagy telefonon megrendelhetõ az angol nyelvû regisztrált tanúsítvány. Utólag, a késõbbiekben is megrendelhetõ.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning elõnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyrõl szabadon elvégezhet.

Név: Dr. Margitics Ferenc
Tudományos fokozat: PhD. pszichológia tudományból
Végzettség: pszichológus, pedagógus, grafológus
Munkahely: Nyíregyházi Fõiskola, Pszichológia Tanszék, fõiskolai docens
Az oktatási tevékenység mellett csaknem 20 éve dolgozom rendszeresen gyermekpszichológusként. Munkám egyik fõ területe a nevelési tanácsadás, gyermeknevelési foglalkozások tartása a szülõknek.
Az évek során azt tapasztaltam, hogy a szülõi szerepkör az, ahol az emberek a legnagyobb és sajnos sokszor a legsúlyosabb következményekkel járó hibákat követik el. Mindez abból fakad, hogy nincsenek ismereteik a gyermekrõl,a gyermekekkel való bánásmódról.
Publikációk: 5 könyv (köztük e-learninges fõiskolai jegyzet), 12 könyvfejezet, 33 tanulmány szakfolyóiratokban. (részletesen: www.nyf.hu honlapon).

Tematika:
1 Miért szükséges a gyermekismeret a szülõi nevelõi munkában
2 A gyermeki fejlõdés jellemzõi
3 A gyermeki fejlõdést meghatározó belsõ, biológiai tényezõk
4 A gyermeki fejlõdést meghatározó külsõ, környezeti hatások
5 A gyermeki temperamentum
6 A gyermeki temperamentum elméletei
7 Ellenõrzõ teszt
8 A kötõdés szerepe a gyermeki személyiség fejlõdésében
9 A kötõdés fajtái
10 Korai kötõdési mintázatok
11 Zavarok a kötõdés alakulásában
12 A teljes anyahiány hatása a gyermeki személyiség fejlõdésére
13 A részleges anyahiány hatása a gyermeki személyiség fejlõdésére
14 Ellenõrzõ teszt
15 Az életkorok pszichológiája
16 A születés elõtti életidõ
17 Az élet elsõ három életéve
18 Testi és idegrendszeri fejlõdés az élet elsõ három évében
19 A helyzet és helyváltoztató mozgás fejlõdése
20 A manipuláció és tárgyi cselekvés fejlõdése
21 Ellenõrzõ teszt
22 A nyelvi fejlõdés alapjai
23 A nyelvi fejlõdés fõbb állomásai: a preverbális és egyszavas kijelentések szakasza
24 A nyelvi fejlõdés fõbb állomásai: az egyszavas kijelentések szakasza
25 A nyelvi fejlõdés fõbb állomásai: a telegrafikus vagy távirati beszéd és fokozatos bonyolódás és gazdagodás szakasza.
26 Az én fogalma és mûködése
27 Az éntudat kialakulása a gyermeknél
28 Ellenõrzõ teszt
29 Kognitív fejlõdés az élet elsõ három évében.
30 A külvilágról szerzett tapasztalatok szervezõdése az élet elsõ három évében
31 Érzelmi fejlõdés a csecsemõkor végéig
32 A kisgyermek érzelmei
33 A kisgyermekkel való bánásmód, az önállósági törekvések kezelése
34 A dacos gyermek
35 Ellenõrzõ teszt
36 A játék, mint az óvodáskorú gyermek fõ tevékenységi formája
37 A gyermek játéktevékenységének a fejlõdése
38 Az óvodáskorú gyermek világképe és énképe
39 Az óvodáskorú gyermek kognitív fejlõdésének a jellemzõi (figyelem és észlelés)
40 Az óvodáskorú gyermek kognitív fejlõdésének a jellemzõi (emlékezet és képzelet)
41 Az óvodáskorú gyermek gondolkodása
42 Ellenõrzõ teszt
43 Érzelmi fejlõdés óvodáskorban
44 Az erkölcsi viselkedés fejlõdése
45 Társas kapcsolatok jellemzõi óvodáskorban
46 A szexuális fejlõdés, a nemi identitás kialakulása
47 A mese szerepe az óvodáskorú gyermek fejlõdésében
48 Mese vagy rajzfilm
49 Ellenõrzõ teszt
50 Az óvodáskorú gyermekkel való bánásmód (kapcsolat és együttlét, a félelmek megszüntetése, életmód és napirend)
51 A gyermekjátszmák és kialakulási menetük
52 Az óvodáskorú gyermek fontosabb játszmái és azok leépítése
53 A gyermek agresszivitása, a testvérféltékenység, a szülõk válása
54 Ellenõrzõ teszt

A képzõrõl:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat