Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képzõ cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzõk, szerkesztõk
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Családi együttélés mûvészete

Képzõ: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztõ: Dr. Margitics Ferenc
Szerezhetõ végzettség: oklevél
A tanfolyam díja: 9.800 Ft
Fizethetõ: csekk, elõreutalás


             


Röviden:
A sikeres házasság titka a családi együttélés mûvészetének a család hétköznapi gyakorlatában történõ megvalósításával függ szorosan össze.
Azért nevezem mûvészetnek ezt a folyamatot, mert a tartós együttélés minõsége és sikeressége számtalan tényezõ függvénye. Ezek között a tényezõk közötti egyensúly megtalálása kifejezett érzékenységet, fogékonyságot követel meg a család tagjaitól.
Ez a fogékonyság fejleszthetõ, és ehhez akar hozzájárulni ez a tanfolyam, melynek a célja hogy tudatosítsa a család tagjaiban (elsõsorban a házaspárban, szülõkben) azokat a tényezõket és folyamatokat, amelyek döntõ mértékben befolyásolják azt, hogy milyen lesz a család életének a minõsége.
A tanfolyam azonban –jellegébõl adódóan- csak ismereteket közvetít, ezeknek az ismereteknek a családi élet hétköznapjai során történõ tudatos alkalmazása már a tanfolyam résztvevõjének a feladata.
Fontos tudni, hogy az ismeret önmagában még kevés a változás eléréséhez, a változáshoz annak a gyakorlatban történõ megvalósításának a szándéka szükséges.

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját idõbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekbõl állnak. Önnek minden modult követõen tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseibõl tevõdnek össze. A záróvizsga megismételhetõ többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az elõzõ vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésbõl, véletlenszerûen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDÕTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhetõ, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) elõnyt jelenthet, és megfelelõ szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVÛ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követõen külön emailben, vagy telefonon megrendelhetõ az angol nyelvû regisztrált tanúsítvány. Utólag, a késõbbiekben is megrendelhetõ.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning elõnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyrõl szabadon elvégezhet.

Név: Dr. Margitics Ferenc
Tudományos fokozat: PhD. pszichológia tudományból
Végzettség: pszichológus, pedagógus, grafológus
Munkahely: Nyíregyházi Fõiskola, Pszichológia Tanszék, fõiskolai docens
Az oktatási tevékenység mellett csaknem 20 éve dolgozom rendszeresen gyermekpszichológusként. Munkám egyik fõ területe a családi tanácsadás, mely során a rendszerszemléletû megközelítést alkalmazom. Ennek az a lényege, hogy a gyermek pszichés tünete (amely megszüntetése érdekében pszichológushoz fordultak a szülõk) sokszor a családi rendszer hibás mûködésére adott reakcióként értelmezhetõ. A családi rendszer mûködési elakadásának a kiigazítása megszûnteti a gyermek pszichés tüneteit. Ezért fontos, hogy a szülõk tudatában legyenek annak, hogy a családjuk több mint a családtagok összessége, ismerjék a családi rendszerük mûködési törvényszerûségeit.
Publikációk: 5 könyv (köztük e-learninges fõiskolai jegyzet), 12 könyvfejezet, 33 tanulmány szakfolyóiratokban. (részletesen: www.nyf.hu honlapon).

Tematika:
1 A család, mint a szocializációs hatások közvetítõje
2 A család szocializációs és támogató funkciói
3 A család, mint kiscsoport
4 A család, mint rendszer
5 A család mûködésének pszichodinamikai sajátosságai
6 A családi rendszer hatékonysága
7 Ellenõrzõ teszt
8 A családi életciklusok
9 Az újonnan házasodott pár családi életciklus
10 A csecsemõt és kisgyermeket nevelõ családi életciklus
11 Az óvodáskorú és kisiskoláskorú gyermeket nevelõ családi életciklusok
12 A serdülõkorú gyermeket nevelõ családi életciklus
13 A felnövekedõ gyermeket kibocsátó, a magukra maradt, még aktív szülõk és a nyugdíjas házaspár családi életciklusok
14 Ellenõrzõ teszt
15 A család struktúrája
16 Hatalom a családban
17 A családi együttélést alakító szabályok keletkezésének a törvényszerûségei
18 Kommunikációs minták a családban
19 Családi szerepek. A házastársi szerepzavar hatására kialakuló diszfunkcionális fejlõdés a családban
20 A házastársi szerepzavar hatása a gyermek személyiségfejlõdésére
21 Ellenõrzõ teszt
22 A család szükségleti-fejlõdési szintjei
23 A szükséglet kielégítés szabályozó mechanizmusai a családon belül
24 Családi játszmák
25 Családi konfliktusok
26 A családi konfliktusok kezelési módjai
27 Ellenõrzõ teszt
28 Veszteségek kezelése a családban
29 Családi zavarok tipológiája
30 A rossz családi légkör hatása a gyermek személyiségének a fejlõdésére
31 A válás pszichológiája
32 A válás hatása a gyermek személyiségfejlõdésére
33 Az „éltetõ” család
34 Ellenõrzõ teszt

A képzõrõl:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat