Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képzõ cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzõk, szerkesztõk
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Grafológia

Képzõ: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztõ: Dr. Margitics Ferenc
Szerezhetõ végzettség: tanúsítvány
A tanfolyam díja: 14.800 Ft
Fizethetõ: csekk, elõreutalás


             


Röviden:
A pszichológia és grafológia alapvetõ célkitûzése lényegében azonos, az emberi személyiség megismerése.
A pszichológia, mint tudomány az emberi személyiség megismerésén túl, annak mûködését és fejlõdést is igyekszik megérteni, valamint az így megszerzett ismeret mindennapi felhasználását is szeretné megvalósítani.
A pszichológia a személyiséget egy dinamikusan változó rendszernek tekinti, amely a rá ható környezet függvényében alakul és bontakozik ki. A grafológia a kézírást elemzi, kizárólag a kézírásból következtet az írást adó személyiségére.
A grafológia alkalmazási területe egyre inkább bõvül napjainkban, az élet egyre több területén alkalmazzák (pl. alkalmasság vizsgálatok, pályaválasztás, párválasztás, ön és személyiségismeret stb.)
A tanfolyam elvégzése során bepillantást nyerünk abba, hogy a pszichológia és grafológia milyen ismeretanyagot nyújt nekünk önmagunk és mások személyiségének a megismeréséhez, hogyan, milyen eszközrendszerrel közelít ehhez a nagyszerû feladathoz.

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját idõbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekbõl állnak. Önnek minden modult követõen tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseibõl tevõdnek össze. A záróvizsga megismételhetõ többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az elõzõ vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésbõl, véletlenszerûen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDÕTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhetõ, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) elõnyt jelenthet, és megfelelõ szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVÛ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követõen külön emailben, vagy telefonon megrendelhetõ az angol nyelvû regisztrált tanúsítvány. Utólag, a késõbbiekben is megrendelhetõ.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning elõnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyrõl szabadon elvégezhet.

Név: Dr. Margitics Ferenc
Tudományos fokozat: PhD. (pszichológia tudomány)
Végzettség: okleveles grafológus pszichológus, pedagógus,
Munkahely: Nyíregyházi Fõiskola, Pszichológia Tanszék, fõiskolai docens
Oktatási tevékenység: 10 éve dolgozom a felsõoktatásban, a pszichológia részterületeit (köztük a Pszicho-grafológia tantárgyat) oktatom (elõadás, szeminárium, tréningek) tanító-, tanár-, szociálpedagógia szakos hallgatóknak.
1995-óta alkalmazom személyiségdiagnosztikai eszköztáramban a grafológiát, kutatom annak pszichológiai hátterét.
Publikációk: 5 könyv (köztük e-learninges fõiskolai jegyzet), 12 könyvfejezet, 33 tanulmány szakfolyóiratokban. (részletesen: www.nyf.hu honlapon).

Tematika:
1 Pszichológia és grafológia
2 A személyiség értelmezései
3 A személyiség kialakulását meghatározó tényezõk
4 A temperamentum, mint a személyiség alapja
5 Típustanok: Kretschmer alkati tipológiája
6 Ellenõrzõ teszt
7 A személyiség vonáselméletei
8 Freud pszichoanalitikus személyiségelmélete
9 A személyiség strukturális modellje
10 Freud pszichoszexuális fejlõdéselmélete
11 Jung komplex pszichológiája
12 Ellenõrzõ teszt
13 A személyiség szociális tanuláselméleti megközelítése
14 A személyiség kognitív felfogása
15 Maslow humanisztikus személyiségelmélete
16 Cloninger neurobiológiai személyiségmodellje
17 Erikson pszichoszociális fejlõdéselmélete
18 A személyiség fejlõdésének szakaszai Erikson szerint
19 Ellenõrzõ teszt
20 A kézírás elemezhetõségének a szempontjai
21 A térszimbolika szerepe a grafológiában
22 A margók
23 A sorok és a sorirány
24 A sortávolság, szóköz és az írás tagoltsága
25 Az írás szélessége és az írás nagysága
26 Ellenõrzõ teszt
27 Az írás nyomatéka
28 Az írás zónadominanciája, dõlésiránya és kötöttsége
29 Az írás szabályossága, illetve szabálytalansága
30 A kötésmód (ductus)
31 Az írás sebessége, a kezdet és véghangsúly
32 Az ékezetek, a t-áthúzások és az oválok
33 Ellenõrzõ teszt
34 A grafológiai szintézis
35 Az extraverzió és az introverzió jegyei a kézírásban
36 Az érzelmi labilitás (szorongás, depresszió és az energiavesztés) jegyei a kézírásban
37 A racionális gondolkodás vagy az érzelemvezérelt viselkedés jegyei a kézírásban
38 A megbízhatóság és megbízhatatlanság jegyei a kézírásban
39 Az agresszivitás, dominanciára való törekvés és az önzés jegyei a kézírásban
40 Ellenõrzõ teszt
41 Az alkalmazkodóképesség és a rugalmasság jegyei a kézírásban
42 Az empátia, jóindulat és az önzetlenség jegyei a kézírásban
43 A precízség, aprólékosság és a tervszerûség jegyei a kézírásban
44 A problémamegoldó képesség, a produktív intelligencia és a szervezõképesség jegyei a kézírásban
45 A kereskedelmi érzék, kommunikációs képesség, meggyõzõerõ és a kezdeményezõkészség jegyei a kézírásban
46 A döntésképesség, dinamizmus és a találékonyság jegyei a kézírásban
47 Ellenõrzõ teszt

A képzõrõl:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat