Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képzõ cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzõk, szerkesztõk
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Hatékony tanulás technikája

Képzõ: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztõ: Dr. Margitics Ferenc
Szerezhetõ végzettség: Tanúsítvány
A tanfolyam díja: 9.800 Ft
Fizethetõ: csekk, elõreutalás


             


Röviden:
MINDENKINEK, AKI MÉG TANUL (ÉRETTSÉGIRE, VIZSGÁRA KÉSZÜL, VAGY CSAK JOBB BIZONYÍTVÁNYT SZERETNE)

Napjaink teljesítményközpontú világában központi szerepet kap a tanulás, amely sokszor nem zárul le az iskolák befejezésével, a pályára való felkészüléssel. Egyre többet hallunk az élethosszig tartó tanulásról, mint a jövõ egyik perspektívájáról.
Életünkben így egyre több idõt fordítunk a tanulásra. Az idõ azonban az, amibõl mindig kevés áll rendelkezésünkre, ezért fontos, hogy a tanulásra szánt idõ és erõfeszítés megtérüljön. Ezt úgy érhetjük el, hogy gyorsan, hatékonyan és egyben tartósan sajátítjuk el a tananyagot. Sokszor azonban nem ez a helyzet. Naponta órákat töltünk tanulással, azonban annak eredménye sokszor elmarad az elvárásainktól, a megtanult anyagot éles helyzetekben (felelés, vizsga) nem tudjuk hatékonyan visszaadni.
A tanfolyam célja egy olyan tanulási technika elsajátítása, amely lehetõvé teszi a tananyag hatékony elsajátítását és reprodukcióját. A tanfolyam segítséget nyújt ezen felül a figyelem és memória fejlesztéséhez és a hatékony tanulásszervezés elsajátításához.

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját idõbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekbõl állnak. Önnek minden modult követõen tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseibõl tevõdnek össze. A záróvizsga megismételhetõ többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az elõzõ vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésbõl, véletlenszerûen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDÕTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhetõ, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) elõnyt jelenthet, és megfelelõ szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVÛ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követõen külön emailben, vagy telefonon megrendelhetõ az angol nyelvû regisztrált tanúsítvány. Utólag, a késõbbiekben is megrendelhetõ.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning elõnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyrõl szabadon elvégezhet.

Név: Dr. Margitics Ferenc
Tudományos fokozat: PhD. pszichológia tudományból
Végzettség: pszichológus, pedagógus, grafológus
Munkahely: Nyíregyházi Fõiskola, Pszichológia Tanszék, fõiskolai docens
Oktatási tevékenység: 10 éve dolgozom a felsõoktatásban, a pszichológia részterületeit (köztük a hatékony tanulási technikákat) oktatom (elõadás, szeminárium, tréningek) tanító-, tanár-, szociálpedagógia szakos hallgatóknak.
Publikációk: 5 könyv (köztük e-learninges fõiskolai jegyzet), 12 könyvfejezet, 33 tanulmány szakfolyóiratokban. (részletesen: www.nyf.hu honlapon).

Tematika:
1 Az emlékezet mûködése
2 Az emlékezet mûködési modelljei és a felejtés
3 Az emlékezet fejlõdése
4 Az emlékezet fejlesztése gyakorlatokkal
5 A figyelem
6 A figyelem fejlõdése
7 A figyelemösszpontosítást fejlesztõ gyakorlatok
8 Ellenõrzõ tesztsor
9 A tanulás fajtái
10 A tanulás törvényei
11 Az iskolai tanulás motivációja.
12 A tanulási motiváció felmérése (gyakorlat)
13 A tanulási stílus. A tanulási stílus felmérése (gyakorlat)
14 A tanulást segítõ körülmények
15 Relaxációs gyakorlatok
16 Ellenõrzõ tesztsor
17 A passzív és aktív tanulás.
18 A hatékony tanulás módszere (CÁKOFE)
19 A hatékony tanulás elsõ három lépcsõfoka: Cím-meditáció, Átolvasás, Kérdésfeltevés
20 Cím-meditáció (gyakorlat)
21 Átolvasás (gyakorlat)
22 Kérdésfeltevés (gyakorlat)
23 A hatékony tanulás negyedik lépcsõfoka: Feldolgozó olvasás
24 A bevésés hatékony segítõje: a kiemelés (gyakorlat)
25 Jegyzet készítése (gyakorlat)
26 Vázlat készítése (gyakorlat)
27 A hatékony tanulás utolsó két lépcsõfoka: Felmondás, Ellenõrzõ átolvasás
28 Felmondás, Ellenõrzõ átolvasás (gyakorlat)
29 Ellenõrzõ tesztsor
30 Tanulásszervezés
31 Teljesítmény és szorongás
32 A sikeres vizsga titkai
33 Hol a határ: tanulás és intelligencia
34 Ellenõrzõ tesztsor

A képzõrõl:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat