Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képzõ cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzõk, szerkesztõk
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Etikai ismeretek - egészségügyi és bioetika

Képzõ: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztõ: Fecskéné Bogár Anna
Szerezhetõ végzettség: tanúsítvány
A tanfolyam díja: 14.800 Ft
Fizethetõ: csekk, elõreutalás


             


Röviden:
A tanfolyam feldolgozása, amint a címbõl kitûnik, két tananyagra van bontva. Az elsõ rész célja, hogy bevezessen az etika tudományába, ismereteket nyújtson az etika néhány elméleti megközelítésébe és funkciójába. Megismerjük az etika alapfogalmait (erkölcs, érték), áttekintjük az elmúlt évezredek filozófusainak különbözõ irányzatú etikai elméleteit. Foglalkozunk az etika formáival, csoportosításával az erkölcs és érték szabályaival azok átadásának módjával, az értékelméletekkel.

A második részben a bioetika fejlõdésével és napjaink egyre kaotikusabbnak látszó egészségügyi etikai kérdéseivel ismerkedünk. Olyan etikai kérdéseket is boncolgatunk a jogalkotás, a törvények figyelembe vételével amelyek mindenkit érintenek aki az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi.

---------- A tanfolyam szerzõjérõl ----------

A felsõfokú végzettségeimet, szakképzettségeimet felnõttként szereztem meg: diplomás ápoló Bsc oklevél. Az egészségügyi gyakorlatvezetõi szakot, amely már az európai elvárásoknak megfelel 2004-ben végeztem el.

A „Moduláris szakképzés és fejlesztés” címû szakmai továbbképzés anyagával 2005-ben foglalkoztam e-learninges módszerben. A Szókratész Külgazdasági Akadémián ez év januárjában tettem eredményes vizsgát, mint Európai Uniós pályázati szakértõ.
Képzéseim alkalmával többször volt lehetõségem a szakmai konferenciákon nemcsak mint résztvevõ, hanem mint elõadó is részt venni.

A munkámban ( egészségügyi gyakorlatvezetõ) többször tapasztaltam az etikai ismeretek hiányosságát a hallgatók, a dolgozók és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõk részérõl egyaránt. Az ápoló-beteg-orvos kommunikációjának hiányosságáról, és az azokra keresendõ válaszokból írtam az egyik szakdolgozatomat. Ebben a témakörben tartottam elõadásokat helyi és országos szinten. A másodikat a hallgatók szakmai gyakorlatának értékelésérõl készítettem.

Az etikai ismeretek oktatását fontosnak tartom, hiszen a munkámban a felelõsséget, önállóságot, a számon kérhetõséget közvetítem. Az oktatási folyamat során, etikai normák szerint cselekedni közös érdeknek tartom, etikai problémákat elemezni, ismertetni a munkakapcsolatok etikai vonatkozásait fõ feladataim közé sorolom.

A betegellátásra jellemzõ erkölcsi dilemmákat, devianciákat szükséges felismerni, azokat orvosolni, ha szükségszerû a betegjogi képviselõk segítségével is.

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját idõbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekbõl állnak. Önnek minden modult követõen tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseibõl tevõdnek össze. A záróvizsga megismételhetõ többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az elõzõ vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésbõl, véletlenszerûen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDÕTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhetõ, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) elõnyt jelenthet, és megfelelõ szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVÛ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követõen külön emailben, vagy telefonon megrendelhetõ az angol nyelvû regisztrált tanúsítvány. Utólag, a késõbbiekben is megrendelhetõ.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning elõnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyrõl szabadon elvégezhet.

Tematika:
I. FEJEZET
1. Etikai ismeretek; Etika fogalma, jellemzõi, formái, csoportosításai
2. Etika helye a filozófián belül
3. Erkölcstan – történeti formái
4. Erkölcsi tudás szintje – módszere
5. Erkölcsi norma – erkölcsi mérce – egyetemes érvényû dolgok
6. ---------- Ellenõrzõ tesztsor ----------

II. FEJEZET
7. Erkölcsi szabályok és értékek; Értékelmélet
8. Értékorientáció
9. Értékátadás módjai
10. Ertéktisztázás lépései
11. Normák - pólusai
12. Erények és vétkek
13. ---------- Ellenõrzõ tesztsor ----------

III. FEJEZET
14. A jog és erkölcs összefüggései - Erkölcsi jogok
15. Cselekvés és erkölcs
16. Felelõsség – felelõtlenség – társadalmi felelõsség
17. Normatív etika = gyakorlat erkölcsi problémái
18. Normák és értékek az egészségügyi ellátásban
19. ---------- Ellenõrzõ tesztsor ----------

IV. FEJEZET
20. Bioetika; Bioetikai alapelvek
21. Bioetikai alapelvek sérülése az egészségügyi ellátásban
22. Betegjogok története, megjelenése a magyar egészségügyben
23. Betegjogi képviselet feladata, elõnyei
24. Az 1997. évi egészségügyi törvény legfontosabb tételei
25. Etikai kódexek, Etikai bizottságok szükségessége
26. Leggyakoribb kérdések amelyek az egészségügyi ellátást igénybe vevõket foglalkoztatja
27. ---------- Ellenõrzõ tesztsor ----------

A képzõrõl:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat