Hallgatóknak
Képzések
- Agrár
- Egészségügy
- Egyéb
- Érettségi felkészítő
- EU
- Ezotéria
- Jogi
- Pénzügy
- Számítástechnika
- Vezetőképzés
Tájékoztató
Kapcsolat
Belépés
Név:
Jelszó:  
Képző cégeknek, oktatóknak
Regisztráció
Gyakori kérdések
Kapcsolat
Képzők, szerkesztők
Belépés
Név:
Jelszó:  
Aktuális képzéseink
Etikai ismeretek - egészségügyi és bioetika

Képző: OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ
Szerkesztő: Fecskéné Bogár Anna
Szerezhető végzettség: tanúsítvány
A tanfolyam díja: 14.800 Ft
Fizethető: csekk, előreutalás


             


Röviden:
A tanfolyam feldolgozása, amint a címből kitűnik, két tananyagra van bontva. Az első rész célja, hogy bevezessen az etika tudományába, ismereteket nyújtson az etika néhány elméleti megközelítésébe és funkciójába. Megismerjük az etika alapfogalmait (erkölcs, érték), áttekintjük az elmúlt évezredek filozófusainak különböző irányzatú etikai elméleteit. Foglalkozunk az etika formáival, csoportosításával az erkölcs és érték szabályaival azok átadásának módjával, az értékelméletekkel.

A második részben a bioetika fejlődésével és napjaink egyre kaotikusabbnak látszó egészségügyi etikai kérdéseivel ismerkedünk. Olyan etikai kérdéseket is boncolgatunk a jogalkotás, a törvények figyelembe vételével amelyek mindenkit érintenek aki az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi.

---------- A tanfolyam szerzőjéről ----------

A felsőfokú végzettségeimet, szakképzettségeimet felnőttként szereztem meg: diplomás ápoló Bsc oklevél. Az egészségügyi gyakorlatvezetői szakot, amely már az európai elvárásoknak megfelel 2004-ben végeztem el.

A „Moduláris szakképzés és fejlesztés” című szakmai továbbképzés anyagával 2005-ben foglalkoztam e-learninges módszerben. A Szókratész Külgazdasági Akadémián ez év januárjában tettem eredményes vizsgát, mint Európai Uniós pályázati szakértő.
Képzéseim alkalmával többször volt lehetőségem a szakmai konferenciákon nemcsak mint résztvevő, hanem mint előadó is részt venni.

A munkámban ( egészségügyi gyakorlatvezető) többször tapasztaltam az etikai ismeretek hiányosságát a hallgatók, a dolgozók és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők részéről egyaránt. Az ápoló-beteg-orvos kommunikációjának hiányosságáról, és az azokra keresendő válaszokból írtam az egyik szakdolgozatomat. Ebben a témakörben tartottam előadásokat helyi és országos szinten. A másodikat a hallgatók szakmai gyakorlatának értékeléséről készítettem.

Az etikai ismeretek oktatását fontosnak tartom, hiszen a munkámban a felelősséget, önállóságot, a számon kérhetőséget közvetítem. Az oktatási folyamat során, etikai normák szerint cselekedni közös érdeknek tartom, etikai problémákat elemezni, ismertetni a munkakapcsolatok etikai vonatkozásait fő feladataim közé sorolom.

A betegellátásra jellemző erkölcsi dilemmákat, devianciákat szükséges felismerni, azokat orvosolni, ha szükségszerű a betegjogi képviselők segítségével is.

Tudnivalók:
E-LEARNING
Az e-learning tanfolyam lényege, hogy Ön Interneten keresztül, saját időbeosztásában végezheti el a tanfolyamot, amely szakmai értékkel bír.

A TANULÁS MENETE
A beiratkozást a tanfolyam díjának beérkezésekor hagyjuk jóvá, ekkor aktiválódik az Ön hozzáférése.
A tanfolyam modulokból, a modulok pedig fejezetekből állnak. Önnek minden modult követően tesztet kell kitölteni. A tesztet a rendszer automatikusan megjeleníti a tanulás során. A teszt eredménye nem számít bele a záróvizsgába, de felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Egy-egy modul után Ön többször is próbavizsgát tehet.
A modulok végeztével záróvizsgát kell tenni. A záróvizsgát szintén a rendszer állítja össze, automatikusan. A záróvizsga kérdései a próbavizsgák kérdéseiből tevődnek össze. A záróvizsga megismételhető többször is, ám minden egyes újrapróbálkozásnál az előző vizsga eredménye elveszik, tehát rontani is lehet a záróvizsga osztályzatán.
A próbavizsgákat és a záróvizsgákat a rendszer állítja össze, több száz kérdésből, véletlenszerűen.

TANFOLYAM MEGKEZDÉSE, IDŐTARTAMA
A tanfolyamot bármikor megkezdhető, és egy év rendelkezésre az elvégzéshez. A tanfolyam általában 1 hónap alatt elvégzésre kerül.

TANÚSÍTVÁNY
A sikeres záróvizsga alajpján tanulmányi munkatársaink kiállítják az Ön tanúsítványát, amelyet postán küldünk meg.
A tanúsítvány nem jelent végzettséget, nem ad speciális jogosítványt, ugyanakkor számos esetben (kapcsolódó munkahelyre jelentkezés) előnyt jelenthet, és megfelelő szakmai alapot biztosít.

TANFOLYAMI DÍJ
A tanfolyam díja TARTALMAZZA a tanúsítvány és a postázás díját is.

ANGOL NYELVŰ TANÚSÍTVÁNY
A tanfolyam díja NEM TARTALMAZZA, de a tanfolyam elvégzését követően külön emailben, vagy telefonon megrendelhető az angol nyelvű regisztrált tanúsítvány. Utólag, a későbbiekben is megrendelhető.
Díja: 1800 Ft + ÁFA
Igénylés: +36 88 410 450 vagy iroda@oklevel.hu

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ
Az e-learning előnye, hogy nem igényel személyes találkozást - Ön a beiratkozástól a záróvizsgáig mindent önállóan otthonról, munkahelyről szabadon elvégezhet.

Tematika:
I. FEJEZET
1. Etikai ismeretek; Etika fogalma, jellemzői, formái, csoportosításai
2. Etika helye a filozófián belül
3. Erkölcstan – történeti formái
4. Erkölcsi tudás szintje – módszere
5. Erkölcsi norma – erkölcsi mérce – egyetemes érvényű dolgok
6. ---------- Ellenőrző tesztsor ----------

II. FEJEZET
7. Erkölcsi szabályok és értékek; Értékelmélet
8. Értékorientáció
9. Értékátadás módjai
10. Ertéktisztázás lépései
11. Normák - pólusai
12. Erények és vétkek
13. ---------- Ellenőrző tesztsor ----------

III. FEJEZET
14. A jog és erkölcs összefüggései - Erkölcsi jogok
15. Cselekvés és erkölcs
16. Felelősség – felelőtlenség – társadalmi felelősség
17. Normatív etika = gyakorlat erkölcsi problémái
18. Normák és értékek az egészségügyi ellátásban
19. ---------- Ellenőrző tesztsor ----------

IV. FEJEZET
20. Bioetika; Bioetikai alapelvek
21. Bioetikai alapelvek sérülése az egészségügyi ellátásban
22. Betegjogok története, megjelenése a magyar egészségügyben
23. Betegjogi képviselet feladata, előnyei
24. Az 1997. évi egészségügyi törvény legfontosabb tételei
25. Etikai kódexek, Etikai bizottságok szükségessége
26. Leggyakoribb kérdések amelyek az egészségügyi ellátást igénybe vevőket foglalkoztatja
27. ---------- Ellenőrző tesztsor ----------

A képzőről:

             

 


f

Impresszum Médiaajánlat